• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

Tasarım

Firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ekran tasarımlarının yapılabilmesi oldukça zordur.
Firmaların ihtiyaçları birbirinden farklı olduğundan,
kullanacakları ekranlar da farklı olmalı ve firmaya göre özelleştirilebilmelidir.
İstenirse yöneticiye özel ekranlar kullanıcıya özel ekranlar tasarlanabilmelidir.

• Kullanıcı ve/veya kullanıcı grubu için farklı ekranlar tasarlanabilir.

• Ekrandaki tüm alan isimleri firmalara göre değiştirilebilir.

• Ekrandaki renk ve font ayarları kullanıcı ve /veya kullanıcı grubu bazında tasarlanabilir.

• Bir menüde birden fazla sayıda ekran tasarımı yapılabilir.

• Ekranda görmek istenen veya istenmeyen alanlar için ekleme / çıkarma yapılabilir.

• Alanların yerleri sürükle bırak fonksiyonuyla değiştirilebilir.

• Birden fazla sayıda sayfa oluşturulabilir