• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

KURUMSAL SATINALMA

 

KURUMSAL SATINALMA

Firmanın iç tüketime veya pazarlamaya yönelik ihtiyaçlarını, gider bütçe kontrollünü sağlayarak, departman veya çalışan bazında , firmaya özgü iş süreçleri oluşturarak takip ve koordinasyonunu sağlar.

 

Gider Bütçesi ile entegre çalışır ve onay noktasında otomatik bütçe kontrolünü sağlar.

Personelin dahili ihtiyaçları ( Malzeme, Hizmet) doğrultusunda talepler oluşturulur.

Talepler bir evrak dâhilinde sisteme alınır. Girilen her bir talep evrağı firma süreçlerine göre gruplandırılabilir.

Talep evrakları Evrak Onay modülüne dahil edilerek genel onaylama sürecine sokulur.

Talep evraklarının “Tutar” bazında, firma hiyerarşisi üzerinden onaylanması sağlanır.

Satınalma sözleşmelerinin sistem üzerinden takibi sağlanır.

Sözleşme dışı yapılan bir alım talebine, tutar kontrolü yapılarak ihale açılabilir. İhaleye bağlı birden çok satın alma teklifi oluşturulur.

Satın alma teklifleri onay süreci ile neticelendirilerek alım süreci gerçekleştirilir.

Satın alma faturasına kadar giden süreçte (Sipariş, İrsaliye, Fatura) henüz faturası gelmeyen giderlere karşılık ayrılabilir.

Dönemsellik ilkesi uyarınca döneminde tahakkuk edilen giderler ile doğru kar zarar analizleri çıkarılabilir.

Malzemeye yönelik satın almalarda stok takibi isteniyorsa alım sürecinde giderleştirme işlemi yapılmadan stoğa girişi sağlanır.

Stoğa alınan malzemeler tüketimi yapıldıkça ait olduğu giderlere yansıtılır