• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

SABİT KIYMET YÖNETİMİ

 

CPM MASTER ERP SABİT KIYMET YÖNETİMİ

Sabit Kıymetlerin satın alınmasından başlayarak, elden çıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman ve değerleme işlemlerinin gerçekleştirilerek muhasebe ile eşzamanlı olarak çalışmasını sağlar.

Sabit Kıymet Yönetimi

Tüm demirbaşların, kurumun organizasyon yapısına göre, bağlı bulundukları gruplara ayrımı. ( Bölüm, firma, şehir, departman vb. )

Sabit Kıymetlerin alımından, satışına ve hurdaya çıkışına kadarki süreçlerin takibi.

Sabit Kıymetlerin garanti süreleri ve tüm detay bilgilerinin kart üzerinden takibi.

Gayrimenkullerin parsel pafta vb. tapu bilgilerinin takibi.

Gayrimenkulun, teminat bilgilerinin takibi.

Araçların , motor şase numarasına kadar uzanan detay bilgilerinin takibi.

Demirbaşın giriş çıkış detaylarının takibi.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan TEFE oranlarına göre 3’er aylık dönemlerde enflasyon değerlemelerinin yapılabilmesi.

Ekonomik ömür kodları tanımları

Sabit kıymet giderlerinin tanımlanması

Sabit kıymetlerin satış bedeli, miktarı, satılan demirbaşların birikmiş amortismanı, maliyet bilgilerinin izlenebilmesi.

Sabit Kıymetlerin amortisman ve değerleme hesaplamalarının aylık veya yıllık olarak hesaplanması.

Masraf merkezi tanımları ile sabit kıymet amortismanlarının tanımlanan masraf merkezi bazında muhasebe kayıtlarına aktarımı.

Amortisman yöntemlerine göre hızlandırılmış, normal ve kıst amortisman uygulamaları.

Tüm yasal raporların ve istenen özel raporların oluşturulması.