• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

PERSONEL

 

CPM MASTER ERP PERSONEL YÖNETİMİ

“CPM MASTER ERP” PERSONEL YÖNETİMİ ile çalışanların kişisel bilgileri, ücret hesaplama, kesinti ve ek ücretleri, izinleri mesailer v.b. gibi tüm işlemlerini işe alım sürecinden başlayarak işten çıkışana kadar ki kayıt, izleme ve raporlamalarını, yasal mevzuatlara uyumlu olarak gerçekleştirip kontrol altına alabilirsiniz.

(256 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, Asgari Geçim İndirimi uygulamasını kapsar.)

PERSONEL İŞLEMLERİ

Sınırsız sayıda firma, personel ve bölüm tanımları yapılabilir.

Personelin genel ve resmi bilgileri, ücret, nüfus, ek yardım ve kesinti bilgileri giriş ve takipleri yapılabilir.

Personeller ile ilgili dış kaynaklı tüm dokümanlar ( Word, Pdf, Excel, vb.) ve resimleri personel kartlarına eklenebilir.

Ücret hesabı saatlik, günlük, aylık olarak tanımlanabilir.

Bireysel Emeklilik ve Özel Sigorta hesaplaması yapılabilir.

Personelin almış olduğu kurs bilgileri, ceza bilgileri, sağlık bilgileri takip edilebilir.

Personel sendika tanım ve hesaplamaları yapılabilir.

Her personel için ayrı ayrı ikramiye şablon tanımları yapılabilir.

Personelin çalışma saatlerine göre ( A grubundaki personeller 8 saat B grubundaki personeller 5 saat gibi.) farklı gruplara çalışma saatleri tanımlanabilir.

E-Bildirge oluşturulabilir.

PUANTAJ VE BORDRO İŞLEMLERİ

Ayrıntılı olarak, puantaj cetvelinden puantaj girişleri seri olarak yapılabilir.

Aylık puantajlar toplu izlenebilir, personel bazında detaylar görüntülenebilir, değiştirilebilir.

İşyeri bazında toplu puantaj girişi ve toplu puantaj silinmesi yapılabilir.

İşyeri ve personel bazında tüm yasal kesintiler ve sosyal yardımlar tanımlanabilir.

Tüm işyerlerinin bordrosu toplu olarak hesaplatılabilir.

Hesaplatılan bordrolar ve personel bazında detaylar ekrandan izlenebilir.

Farklı İşyeri bordro dizaynları oluşturulabilir.

Tüm yasal mevzuata uygun icmal ve tahakkuk bilgileri alınabilir.

Tüm raporları tek tuşla Excel’e gönderebilir,

İstenilen tüm raporları ve evrakları e-posta olarak gönderebilir,

Güvenlik modülü sayesinde kullanıcılara alan bazına kadar inebilen kısıtlamalar yapabilirsiniz.