• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

Analitik Raporlama

RAPORLAMA
Bir yazılımda, fark yaratacak en önemli kısım raporlamadır. Raporlama fonksiyonları ne kadar güçlü ise ihtiyaçları karşılama oranı o derece yüksektir. Raporlar kullanıcının anlayabileceği kadar sade, istenildiğinde toplam, istenildiğinde detay veya grafik bilgiye ulaşabilecek yapıda, kullanıcının rahatlıkla rapor tanımlayabileceği kadar esnek ve kolay olmalıdır.

 

•Tüm raporlar ve evraklar olarak tanımlanmış adreslere otomatik olarak e-mail gönderilebilir.
•Tüm evraklar için sonsuz rapor ve çıktı tasarımının yapılabilmesi.
•Tüm raporların Excel, xt, xml vb. formatta otomatik olarak dosya oluşturabilmesi.
•Raporların istenilen zaman aralığında ilgili kişilere otomatik e-mail olarak gönderilmesi.
•Ekrandaki bilginin otomatik yazıcı dökümünün alınabilmesi.
•Tüm raporlarda ayrıca grafik görünümü alınabilmesi.
•Tüm detay raporlarda ilgili evraka tek bir tuşla ulaşabilme.
•Kullanıcının basit, kolay şekilde rapor üretebilmesi.
•Pivot table fonksiyonu ile raporda satır düzenlemesinin istendiği şeklide yapılabilmesi
•Tüm raporlarda istenilen alanlara göre gruplama ve ara toplam alınabilmesi.
•Tüm raporlarda istenilen alanlara göre otomatik süzme ve sıralama yapılabilmesi.
•İstenildiği kadar kriter (süz, filtre) verebilme, saklayabilme.