• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

KALİTE YÖNETİMİ


KALİTE YÖNETİMİ

A.Kalite Formu
Kalite Formu ile Tüm Alım yapılan stoklarınız için Özel Giriş Kalite Formları oluşturabilir, kabul kriterleri belirleyebilir, bu formlarla ilgili revizyonlarınızı saklayabilir kabul, şartlı kabul ve red tanımları için puanlama oluşturabilirsiniz.

B.Seri Kart
CPM Master Sisteminde tüm giriş hareketleri için sistem tarafından Seri-Lot oluşturulmaktadır ve oluşturulan bu serileri Seri Kart ile takip edebilmektedir. Oluşturduğunuz kalite formları ile ilişkilendirebilir ve Depo-Kabul veya Red işlemlerinizi Seri Kart ile kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca kullanılan bir Seri-Lot ile ilgili geçmiş raporlar alarak giren malzemenin ne zaman, nerede kullanıldığına dair raporlar alabilirsiniz.

Ayrıca Seri Kart'ta bulunan Ürün Red Raporu ekranı sayesinde red edilen stoklar için Ürün Red Raporu ve Tedarikçi Hata Bildirim Formu oluşturabilir ve takibini sağlayabilirsiniz.

C.Tedarikçi Değerlendirme/Denetleme Formu
Bu form ile periyodik olarak kalite bölümü tarafından tedarikçiler için yapılan Değerlendirme ve Denetlemelerinizi takip edebilir ve puanlama yapabilirsiniz.

Denetleme Formu için standart soru tanımları oluşturabilir ve otomatik olarak forma gelmesini sağlayabilirsiniz.

D.Tedarikçi Performans Değerlendirme Analizi
Firmanıza özel oluşturduğunuz Performans Değerlendirme Kriterleri sayesinde satın alma siparişinin miktar, zaman, tedarikçi değerlendirme, denetleme, kalite belgesi, kalite kabul, red durumuna göre otomatik olarak puanlamasını oluşturabilirsiniz.

E.Muayene, Ölçüm Deney Ekipman Takip Kartı
Ölçüm cihazlarınızın kalibrasyon bilgilerini ve sürelerini bu kart ile takip edebilirsiniz.

F. Şikayet Takibi
Şikâyet Takibi modülü ile müşteri şikâyetlerini ve D.Ö.F.İ. işlemlerinizi kayıt altına alabilirsiniz.

G.Eğitim Takibi
Eğitim Takip Modülü ile Eğitim Kartları oluşturabilir.
Eğitim Planlaması yapabilir ve sonuçlarını takip edebilirsiniz. Personel Kartı ile entegre çalışan Eğitim Takibi ile Personel Kartında otomatik olarak Personel Eğitim bilgilerini raporlayabilirsiniz.