• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

JAVA SCRİPT

Ticari sistemlerde tek örnektir. Java script kullanarak işletmenize özel çözümler yaratabilirsiniz.
İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü özelleştirme herhangi bir evrak veya durumda istenilen uyarı mesajlar
kolayca sisteme tanımlanabilir.

CPM MASTER ERP JAVA SCRİPT ÖRNEKLERİ
Kritik stok miktarına bakarak fatura kesilmesini engellemek

— Kaydetmeden Önce

var EvrakIslem = DataSet.OwnerClass.EvrakIslem;
var StokDurum = EvrakIslem.EvrakHareket.EvrakHareketForm.StokDurumForm;
var Kullanilabilir = StokDurum.DataSet.FieldValues("KULLANILABILIR");

if (DataSet.FieldValues("STKKRT_GRUPKOD") == "M")
{
if (DataSet.FieldValues("STKKRT_KRITIKSTOKMIKTAR") > (Kullanilabilir - DataSet.FieldValues("MIKTAR")))
{
DataSet.CanPost = false;
DataSet.ErrorText = "Kritik Stok Miktarı Kullanılablir stoktan fazla kayıt yapamazsınız!";
return;
}
}

Koda bağlı kontrol

if ((DataSet.FieldValues("SKOD3") == "3"))
{
if (DataSet.FieldValues("SKOD4") == "0")
{
DataSet.CanPost = false;
DataSet.PostErrorText = "Hammadde Alüminyum İken İç Kaplama Rengi AntikSarı Olamaz!!";
return
}

Arama script örneği

Satış İrsaliyesi, Satış Siparişi
MKOD1
LookupTableItems.TableNames = "REFKRT";
KeyFields = "MKOD1";
ResultFields = "MKOD1,NKOD5";
LookupKeyFields = "KOD";
LookupResultFields = "KOD,OZELKOD,ACIKLAMA,GRUPKOD,TIPKOD";
DBView.Sql.Where = "TABLOAD='STKKRT' AND ALANAD= 'NKOD1'";
if (SourceDataSet.FieldByName("STKKRT_MKOD1").AsString =="11")
Execute;
NKOD5-Özel Kesim M3

Alanlar
NKOD1->En
NKOD2->Boy
NKOD3->Yük
NKOD4->Adet