• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

MUHASEBE

 

CPM MASTER ERP GENEL MUHASEBE

Muhasebe modülünde Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek olarak tanımlanabilmektedir.

Diğer modüllerle entegrasyon sayesinde muhasebe içinde silme ve düzeltme işlemleri sona erer, evrakların sadece kaynaklarında işlem görmesi yeterlidir.

Entegrasyon son derece detaylı tarif edilebilir, örneğin bir ürünün satışı müşterisine veya satışın çeşidine göre farklı hesaplara yönlendirilebilir.

Dağıtım şablonları tanımlayarak KDV ayırma, Serbest Meslek Makbuzunun dağıtımı veya elektrik masrafının dağılımı gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Maliyet Muhasebesi ile entegrasyon sayesinde üretim işlemleri otomatik olarak muhasebeleşir.

Muhasebe Entegrasyonu neyi entegre etmesi gerektiğine kendisi karar verir. Yeni evrakları, değişmeleri ve silinmeleri anında muhasebeye yansıtır.

Muhasebe modülünden elde edilen tabloları başka kurumlara (örneğin SPK) aktarabilmeniz için ise istediğiniz formatı (Excel, XML, PDF, JPG ...) kullanabilirsiniz, e-mail veya faks olarak sistem içerisinden gönderebilirsiniz.

Muhasebe fişlerinin büyük bir çoğunluğu yapılan günlük işlemlerden otomatik olarak oluşur. Muhasebe fişi üzerinde iken istenildiğinde bu fişi oluşturan esas belgeye ulaşılır.

Sistem masraf ve gelir kalemlerinin departman bazında dağılımını takip edebildiği gibi, departmanların gelir-gider toplamlarını ve gelir-gider kalemlerinin firma bazında toplamlarını da tutabilmektedir