• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

FİNANS YÖNETİMİ

CPM MASTER ERP FİNANS YÖNETİMİ

Ülkemizde finans sistemi yeterli çalışmadığından, her firma maalesef birer finans kuruluşu gibi çalışmakta, müşterilerine krediler açmakta, tedarikçilerinden kredi kullanmaktadırlar.
Bu durum, firmaların ciddi şekilde finans riskleri taşımalarına neden olmaktadır.
Günlük cari hesap hareketlerinden, vadeli satışlar ve buna bağlı TL ve Farklı para birimlerden yapılan çek senet işlemleri, banka, kasa, kredi kartı, teminat mektubu takibi, kur farklarının hesaplanması ve tüm bu işlemlerin sonucu nakit akım tablolarının sağlıklı oluşturulması ve takibin sağlanması üzerine kurulmuş olan finans sitemi aşağıdaki modüller den oluşmuştur.

ÇOKLU DÖVİZ

CPM MASTER ERP çoklu döviz çalışması ile kayıtlarda, İşlem döviz cinsi (Transaction Currncy) ile raporlama döviz cinsi (Reporting Currency) bir arada takip edilebilir.

Ayrıca finans için müşteri/tedarikçinin kendi raporlama döviz cinsinden döviz bilgisi izlenir.

Kayıtlarda girilmiş döviz değerlerini görebileceğiniz gibi finans, muhasebe, stok ve diğer raporlamalarda da çok çeşitli dövize çevirim ( translation ) seçenekleri ile istenilen döviz cinsine göre raporlama yapılabilir.

Dövize göre çevrimde sabit bir döviz cinsine, kartlardaki döviz cinsine veya işlem döviz cinsine göre dövizli raporlar alınabilir.

Uluslararası finansal ve muhasebe raporlamasına uygun döviz ve çevirim tanımlamaları ile her türlü dönem sonu ve anlık raporlama kolaylıkla elde edilebilir.

KUR FARKI

Yabancı para birimleri ile yapılan işlemler sonucu oluşan kur farkları otomatik olarak hesaplanır. Hesaplanan değerler cari ve muhasebeye eş zamanlı olarak yansır.

ÇEK/SENET DEĞERLEME

Yabancı para birimi ile alınan çek ve senetlerin, tahsilinde oluşan kur farkları ile dönemsel değerlemeleri otomatik olarak hesaplar. Hesaplanan değerler cari ve muhasebeye eş zamanlı olarak yansır.

FİNANS MODÜLLERİ

Müşteri İşlemleri

 

Satıcı İşlemleri

Banka İşlemleri

Kasa İşlemleri

Teminat İşlemleri

İpotek İşlemleri

Kredi Kartı İşlemleri

Çek/senet İşlemleri

Banka Çek / Senet-Havale-EFT Entegrasyonu GATT (Gecikmiş Alacakların Takip ve Tahsilâtı Modülü)

Çek Senet Yönetimi

Risk Yönetimi

Borç Alacak Eşleme

Nakit Akış Yönetimi

Krediler Modülü

Leasing Yönetimi