• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

GÜVENLİK

GÜVENLİK

Veri bütünlüğü sağlamak, sisteme girilen kayıtların minimum hataya indirgenmesi ve hangi kullanıcının veya yöneticinin hangi bilgilere ulaşacağını belirlemek bir yazılımın olmazsa olmaz görevidir.


Veri girişi noktasında zorunlu alan tanımları ve standart ön değer tanımlanabilir.

Bir evraktaki tüm değişiklikler evraktayken izlenebilir.

Kullanıcı veya kullanıcı gruplarına modül ve modüldeki alanlar bazında görme, yazma, iptal hakları tanımlanabilir.

Kullanıcılara istenilen saat ve tarih aralığında program kullanım yetkisi verilebilir.

Bir kaydın tüm süreci detaylı takip edilebilir ve raporlanabilir.

Seyir defteri fonksiyonu ile sistemde değişen silinen tüm kayıtların tarihçesi takip edilebilir.

Java script kodları ile firmaya özel güvenlik geliştirilebilir.