• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

SATIŞ YÖNETİMİ

CPM MASTER ERP SATIŞ YÖNETİMİ

CPM Master Satış yönetimi; teklif aşamasından başlayıp satışın tüm süreçlerini takip ederek siparişleri tam zamanında karşılama, stok ihtiyaçlarınızı önceden belirleyerek stok tutma maliyetlerinizi minimize etme, operasyonel risk kontrolünü etkin biçimde çalıştırarak anlık kar zarar analizlerini en iyi şekilde yapma imkanı sağlar.

Genel

Müşteri - mal tanımlamasından başlayarak, müşteri gurubu mal, mal gurubu müşteri gibi sonsuz sayıda TL veya farkı para birimleri ile fiyat tanımlama

Mal gurubuna göre fiyat tanımlama

Tüm fiyat listelerinin geçerlilik süresini belirleme, aynı anda birden fazla fiyat sirküleri takibi

Miktara bağlı fiyat tanımlama

Evrak girişinde otomatik müşteri fiyatlarının getirilebilmesi

Satış fiyatlarında sabit kur tanımlayabilme

Hızlı fiyat girişi ve otomatik yeni fiyat hesaplama

Excel'de oluşturulmuş fiyat listelerinin otomatik transfer edilebilmesi

Müşteri - Mal, Müşteri grubu- mal, mal grubu - Müşteri vb sonsuz sayıda iskonto şablonu oluşturabilme

Kalem veya evrak bazında sonsuz sayıda iskonto tanımlayabilme

Miktar bağlantıya dayalı iskonto tanımlayabilme

Tutar bağlantıya dayalı iskonto tanımlayabilme

Ödeme şekline göre iskonto tanımı

İskonto oranlarının geçerlilik sürelerinin tanımı

Mal fazlası ( Mal veya mal grubuna göre ) tanımlayabilme

Mal fazlalarının sonradan gönderilmesinin takibi

Kampanya takibi

Tekliften başlayarak her aşamada döviz veya TL risk kontrolü

Her evrakta Risk kontrolünde uyar, kaydet, kaydetme, onaya gönder tanınımı

Teminat mektuplarının takibi

Gayrimenkul ipoteklerinin takibi

İster teklif, ister sipariş noktasında rezervasyon yapabilme

Her evrakta stok durumunun depo seri lot bazında online takibi

İrsaliye fatura basımlarında ve aramalarda müşteri mal koduna göre hareket etme imkânı

Müşteri bazında satılamayacak malların tanımlanabilmesi

Her tür cari hesap ( ekstre, yaşlandırma vb ) ve stok analizlerine ( stok yaşlandırma, karlılık vb) anında ulaşma imkanı

Saha bazına yayılmış güvenlik kurgusu ile belirlenmiş yetkiler çerçevesinde hareket imkânı


Risk takibi

Şahsi Çek-Senet ( Risk'e dahil/değil, %70 Dahil vb.)

Ciro Çek- Senet ( Risk'e dahil/değil ,%100 Dahil vb.)

Bakiye

Onaylı Sipariş( Risk'e dahil/değil)

İrsaliye (Risk'e dahil/değil)

Geciken Gün Kontrol (Müşteri bazında tanımlayabilme)

Geciken Tahsilat Kontrol (Müşteri bazında tanımlayabilme)

Kredi Limiti

Açık Hesap Limiti

Döviz Kredi Limiti

Döviz Açık Hesap Limiti

Teminat Takip

İpotek Takip

Döviz veya TL kredi limiti açık hesap limiti tanımlayabilme

Her evrakta; uyar, kaydet, kaydetme, onaya gönder fonksiyonu.

Risk aşımına otomatik e-mail fonksiyonu

 

Satış ve Pazarlama Yönetimi Modülleri

Satış hedefleri

Teklif

Teklif Rezervasyon

Sipariş

Onaylı sipariş

Sipariş Rezervasyon

Sevk emri

İrsaliye

Fatura

Otomatik Faturalama

İade İrsaliyesi

Alınan Fiyat Farkı Faturası

Kesilen Fiyat farkı Faturası

Satış Fiyatları şablonu

Satış iskontoları şablonu

Satış promosyon şablonu

 

Konsinye

Teklif

Teklif Rezervasyon

Sipariş

Onaylı sipariş

Sipariş Rezervasyon

İrsaliye

Fatura

İade İrsaliyesi

 

Bayii Yönetimi

Alt bayi tanımlama

Alt bayi kampanya takibi

Alt bayi hedef takibi