• picture

  CPM MASTER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

  CPM MASTER ERP; hizmet, üretim ve ticaret ana sektörlerinde yer alan her ölçekte firmanın tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetmesini sağlayan; maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik gibi tüm performans kriterlerini anlık olarak izleyebilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

  CPM MASTER ERP; Şirketinizin tüm iş süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, temel modüllerin yanı sıra, (Üretim, Planlama, Dış Ticaret Bütçe, Servis Yönetimi, Crm, Kurumsal satın alma, Krediler yönetimi, Kalite şikâyet yönetimi, Proje yönetimi Bayi Takip Sistemi) gibi diğer departmanlarında iş süreçlerini tek bir sistemde toplayarak farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek tekrar yapılan işlerden dolayı kaybedilen zamanı işletmelere yeniden kazandırmaktadır

 • picture

  Özel Projelerimiz

  Web Sipariş
  Web Depo
  Web İrsaliye
  Web barkodlu Sevkiyat Sistemi
  İplik Yönetim Sistemi

  Boyahane Takip Sistemi
  Depo Otomasyonu
  Barkodlu Sevkiyat
  Kayıt İzleme
  İsteğe özel Projeler

   

BÜTÇE

 

CPM MASTER ERP BÜTÇE YÖNETİMİ

Ekonomik gelişme süreçlerine bağlı olarak, işletme yönetimlerinin geleceğe yönelik karar alma süreçlerinin vazgeçilmezi bütçe uygulamalarıdır. Bütçe yönetim modülü ile cari kart ve stok kart üzerinde tanımlı olan tüm alanlara göre bütçe yapabilirsiniz. Örneğin, ürüne, ürün grubuna, müşteriye, müşteri grubuna, müşteriye, mal bütçesi yapılarak hedef verilebilir karşılaştırma analizleri raporlanabilir.

Bütçe hedeflerinizi miktar-fiyat-tutar-ıskonto olarak bütçeleyebilirsiniz. Miktar ve fiyat hedeflerinizi girdiğinizde sistem tarafından otomatik tutar bütçesi oluşur.

Ana bütçeden revize bütçeler oluşturulabilir.

Farklı bütçeler, revize bütçeleri birleştirerek tek bütçeye dönüştürülebilir.

Revize bütçeler arası karşılaştırma raporları oluşturabilir.

Bütçe - fiili karşılaştırmaları yapabilirsiniz

.

CPM MASTER ERP Bütçe Yönetimi Ana bölümleri

Satış Bütçesi
- Brüt Satış Bütçesi
- Iskonto Bütçesi
- Net Satış Bütçesi
- KDV Dahil Toplam Satış Bütçesi
- Tahsilat Bütçesi

Üretim Bütçesi

Satın Alma Bütçesi
- Net Satın Alma Bütçesi
- Satın Alma Ödeme Bütçesi

Gider Bütçesi
- Proje Bütçesi
- Gider Ödeme Bütçesi

Yatırım Bütçesi

Nakit Akış Bütçesi

Proforma Bilânço ve Gelir Tablosu